• Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 80 Viborg

 • 13.02.2022 13:00:00 - 13:00:00
 • Guldbækvej 3, 8800 Viborg

Subscriber information:

Kredsgeneralforsamling i kreds 80 den 13.02.2022 kl. 13.00 Guldbækvej 3, 8800 Viborg

Dagsordenen for den årlige kredsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. 

·       næstformand

·       kredskasserer

·       kredssekretær

·       2 suppleanter til kredsbestyrelsen

·       en revisor

·       en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma.

·       2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde den 20.03.2022

7. Eventuelt 

Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. 

 

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 13.02.2022 13:00:00
 • end date: 13.02.2022 13:00:00
 • Registration opening: 06.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 12.02.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Viborg, 80
 • Address: Guldbækvej 3, 8800 Viborg
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds80.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Patricia Ellen Funnell

 29264665

 pat.funnell@gmail.com

Meeting leader

Patricia Ellen Funnell

 29264665

 pat.funnell@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i kreds 80 Viborg 13.02.2022
Guldbækvej 3, 8800 Viborg