You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 30 Greve

 • 15.02.2022 19:00:00 - 20:00:00
 • Trafikvejen 3, 2670 Greve

Subscriber information:

Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 19.00 i

Kreds 30, Trafikvejen 3, 2670 Greve

Dagsorden til generalforsamlingen 2022

A.  Valg af dirigent

B.  Valg af stemmetællere

C.  Formandens beretning fremlægges til godkendelse

D. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

E.  Indkomne forslag

F.  Valg

Valg af næstformand for 2 år

Valg af kasserer for 2 år

Valg af sekretær for 2 år

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

Valg af revisor for 1 år

Valg af revisorsuppleant for 1 år

Valg af 2 kredsrepræsentanter for 1 år til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde.

G. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Husk at medbringe dit medlemsbevis til hovedklubben.

Stemmeberettigede og valgbare er alle voksne medlemmer af kredsen med 3 måneders medlemskab forud for generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.

Ungdomsmedlemmer har dog ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


VIGTIGT!

På grund af Corona restriktioner er tilmelding til generalforsamling på CANIVA nødvendig

 

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 15.02.2022 19:00:00
 • end date: 15.02.2022 20:00:00
 • Registration opening: 02.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 15.02.2022 12:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Greve, 30
 • Address: Trafikvejen 3, 2670 Greve
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds30.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Lotte Hansen

 Lottha@live.dk

Meeting leader

Lotte Hansen

 Lottha@live.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.

Results are only visible when logged in. Log in now

Generalforsamling kreds 30 Greve 15.02.2022
Trafikvejen 3, 2670 Greve