You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 21 Djursland

 • 05.02.2022 14:00:00 - 15:00:00
 • Astrupvej 6, 8550 Ryomgård

Subscriber information:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KREDS 21, DJURSLAND

5. FEBRUAR 2022 KL. 14.00 I KLUBHUSET

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Kredsformandens beretning til godkendelse

4. Kredskassererens reviderede regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg

A. Kasserer

B. Sekretær

C. Revisor (Tove modtager genvalg)

D. 2 Bestyrelses suppleanter

E. 2 Kredsrepræsentanter til hovedklubbens repræsentantskab Eventuelt

7. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest d. 22. Januar 2022

Husk for at være stemmeberettiget skal du være medlem i Kreds 21, og stå på hovedklubbens officielle liste, eller medbringe kvittering for betalt medlemskab af Hovedklubben.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Schæferklubben for Danmark, Kreds 21

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 05.02.2022 14:00:00
 • end date: 05.02.2022 15:00:00
 • Registration opening: 02.01.2022 09:00:00
 • Closing date: 05.02.2022 03:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Djursland, 21
 • Address: Astrupvej 6, 8550 Ryomgård
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.

Results are only visible when logged in. Log in now

Generalforsamling kreds 21 Djursland 05.02.2022
Astrupvej 6, 8550 Ryomgård