• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 21 Djursland

 • 05.02.2022 14:00:00 - 15:00:00
 • Astrupvej 6, 8550 Ryomgård

Subscriber information:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KREDS 21, DJURSLAND

5. FEBRUAR 2022 KL. 14.00 I KLUBHUSET

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Kredsformandens beretning til godkendelse

4. Kredskassererens reviderede regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg

A. Kasserer

B. Sekretær

C. Revisor (Tove modtager genvalg)

D. 2 Bestyrelses suppleanter

E. 2 Kredsrepræsentanter til hovedklubbens repræsentantskab Eventuelt

7. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest d. 22. Januar 2022

Husk for at være stemmeberettiget skal du være medlem i Kreds 21, og stå på hovedklubbens officielle liste, eller medbringe kvittering for betalt medlemskab af Hovedklubben.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Schæferklubben for Danmark, Kreds 21

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 05.02.2022 14:00:00
 • end date: 05.02.2022 15:00:00
 • Registration opening: 02.01.2022 09:00:00
 • Closing date: 05.02.2022 03:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Djursland, 21
 • Address: Astrupvej 6, 8550 Ryomgård
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 21 Djursland 05.02.2022
Astrupvej 6, 8550 Ryomgård