• Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 64 Them

 • 19.01.2022 00:00:00 - 00:00:00
 • Gyvelvej 8, 8653 Them

Subscriber information:

Deltager info:

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 64- Them

onsdag d. 19.1.2022 kl. 19.00 i Klubhuset, Gyvelvej 8653 Them

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af to stemmetællere. 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg: 

a) Valg af næstformand for 2 år.

b) Valg af kasserer for 2 år

d) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

e) Valg af revisor

f) Valg af revisorsuppleant

g) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 

7. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 8.1.2022 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 64 Them forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 

 

Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde.

 

På bestyrelsens vegne 

Jimmy B. Rasmussen

Formand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 19.01.2022 00:00:00
 • end date: 19.01.2022 00:00:00
 • Registration opening: 01.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 17.01.2022 23:59:59
 • 2. Closing date: 18.01.2022 00:19:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Them, 64
 • Address: Gyvelvej 8, 8653 Them
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Jimmy Rasmussen

 Jimmybrasmussen@gmail.com

Meeting leader

Jimmy Rasmussen

 Jimmybrasmussen@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i kreds 64 Them 19.01.2022
Gyvelvej 8, 8653 Them