• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 44

 • 08.02.2022 19:00:00 - 21:00:00
 • Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V

Subscriber information:

Deltager info:

Generalforsamling.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 44 Esbjerg. Tirsdag d. 8 februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. På mailadresse: kirstenschmolke@gmail.com

6. Valg. A. Næstformand – vælges for 2 år (Gert Nielsen modtager ikke genvalg) B. Kasserer - vælges for 2 år (Melanie Thomsen modtager ikke genvalg) C. Sekretær vælges for 2 år (Lars Bendixen modtager ikke genvalg) D. 1. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år. E. 2. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år F. Revisor – vælges for 1 år. G. Revisorsuppleant – vælges for 1 år. H. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt. Alle kredsens medlemmer er velkomne – men kun medlemmer med gyldigt medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare.

På bestyrelsens vegne Kirsten Schmolke - Formand


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 08.02.2022 19:00:00
 • end date: 08.02.2022 21:00:00
 • Registration opening: 01.01.2022 20:00:00
 • Closing date: 01.02.2022 20:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Esbjerg, 44
 • Address: Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds44esbjerg.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Kirsten Schmolke

 kirstenschmolke@gmail.com

Meeting leader

Kirsten Schmolke

 kirstenschmolke@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 44 08.02.2022
Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V