• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 7 Kalundborg

 • 29.01.2022 00:00:00 - 00:00:00
 • Arnakkevej 12B, 4593 Eskebjerg

Subscriber information:

Generalforsamling


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Schæferhundeklubben Kreds 7 Kalundborg:

Lørdag d. 29. januar kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset på adressen:

Arnakkevej 12B, 4593 Eskebjerg

Alle medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark tilknyttet kreds 7 er velkomne.

Gyldigt medlemsbevis til Hovedklubben skal kunne forevises på forlangende.


Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af 2 stemmetællere

3.     Valg af referent

4.     Formandens beretning fremlægges til godkendelse

5.     Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed

6.     Indkomne forslag

7.     Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:

a. Næstformand (konstitueret): Sanne Carlsen (modtager valg)

b. Kasserere: Kenneth Brix (modtager genvalg)

c. Sekretær: Helle Beyer (modtager genvalg)

d. 2 suppleanter: Michael Beyer (modtager genvalg)

                            Sanne Carlsen (modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Gitte Christensen)

e. Revisor: Bettina Johansen (modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Tom Andersen)

f. Revisorsuppleant: Helle Klink (modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Finn Larsen)

g. Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde, bestyrelsen foreslår Sanne Carlsen og Jeanne Rothman

8.     Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tilmelding skal ske via Caniva eller til formanden på mail: jr@kreds7.dk

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 29.01.2022 00:00:00
 • end date: 29.01.2022 00:00:00
 • Registration opening: 29.12.2021 00:00:00
 • Closing date: 27.01.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Kalundborg, 7
 • Address: Arnakkevej 12B, 4593 Eskebjerg
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds7.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Jeanne Rothman

 41285806

 jr@kreds7.dk

Meeting leader

Jeanne Rothman

 jr@kreds7.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 7 Kalundborg 29.01.2022
Arnakkevej 12B, 4593 Eskebjerg