• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 4 Roskilde

 • 09.02.2022 00:00:00 - 00:00:00
 • Darupvang 15, 4000 Roskilde

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING 2022

 

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling, i kreds 4, Roskilde

onsdag d. 9.februar 2022 kl. 19 i klubhuset, Darupvang 15, 4000 Roskilde.

Dagsorden jf. lovenes §13.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter jf. §23.

a) Valg af næstformand (for 2 år)

b) Valg af kasserer (for 2 år)

c) Valg af sekretær (for 2 år)

d) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

e) Valg af revisor

f) Valg af revisorsuppleant

g) Valg af 4 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 4 - Roskilde forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Der er kun adgang for stemmeberettigede og valgbare medlemmer.

Der indkaldes til generalforsamlingen på Caniva og på kreds 4 hjemmeside, www.kreds4.dk, senest 14 dage før generalforsamlingen.


Husk at tilmelde dig på Caniva og husk gyldigt Coronapas

 

På bestyrelsens vegne

Annemarie Mortensen

Formand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 09.02.2022 00:00:00
 • end date: 09.02.2022 00:00:00
 • Registration opening: 23.12.2021 00:00:00
 • Closing date: 08.02.2022 23:59:59
 • Number of participants: 170
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Roskilde, 4
 • Address: Darupvang 15, 4000 Roskilde
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds4.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 4 Roskilde 09.02.2022
Darupvang 15, 4000 Roskilde