• Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling kreds 20 Vostrup

 • 07.02.2022 19:00:00 - 21:00:00
 • Østerbyvej 3B, 6880 Tarm, 6880 Tarm

Subscriber information:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kreds 20 Vostrup


Dagsorden

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. Herunder AU & BHU.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af næstformand for 2 år (På valg er Lisbeth S. Ljungstrøm)

b) Valg af kasserer for 2 år (På valg er Tom Thomsen)

c) Valg af sekretær for 2 år (På valg er Gert Kargo Christensen)

d) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (På valg er Michael Lumby & Niclas Josefsen)

e) Valg af revisor (På valg er Torkild Schøtz)

f) Valg af revisorsuppleant (På valg er Karin Simonsen)

g) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 29.1.2022

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 20 - Vostrup forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 07.02.2022 19:00:00
 • end date: 07.02.2022 21:00:00
 • Registration opening: 20.12.2021 00:00:00
 • Closing date: 04.02.2022 23:59:59
 • Number of participants: 50
 • Discipline: Meeting
 • Address: Østerbyvej 3B, 6880 Tarm, 6880 Tarm
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds20.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Helge Simonsen

 51889408

 simonsen3@gmail.com

Meeting leader

Helge Simonsen

 51889408

 simonsen3@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling kreds 20 Vostrup 07.02.2022
Østerbyvej 3B, 6880 Tarm, 6880 Tarm