• Meeting
 • shkd

Generalforsamling i Kreds 17

 • 14.02.2022 19:00:00 - 19:00:00

Subscriber information:

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SCHÆFERHUNDEKLUBBENS

KREDS 17 – SILKEBORG

 

Generalforsamlingen i kreds 17 finder sted mandag den 14. februar 2022 kl. 19.00 i kredsens klubhus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a. Valg af næstformand/sekretær for 2 år.

b. Valg af kasserer for 2 år.

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

d. Valg af revisor for 1 år.

e. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

f. Valg af 2 kredsrepræsentanter for 1 år til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde senest den 7. februar 2022.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. § 6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Tilmelding til generalforsamlingen skal gøres i Caniva senest d. 7/2 2022, så vi kan tjekke jeres medlemskab inden generalforsamlingen samt have styr på, hvor mange vi bliver.

Har du brug for hjælp med tilmeldingen, så kontakt undertegnede.

 

På kredsbestyrelsens vegne

Susanne Karlsen

Kredsformand


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 14.02.2022 19:00:00
 • end date: 14.02.2022 19:00:00
 • Registration opening: 16.12.2021 00:00:00
 • Closing date: 07.02.2022 23:59:00
 • 2. Closing date: 08.02.2022 23:59:00
 • Number of participants: 30
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Silkeborg, 17
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.schaeferkreds17.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Susanne Karlsen

 26229187

 Caos@hotmail.dk

Meeting leader

Susanne Karlsen

 26229187

 caos@hotmail.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i Kreds 17 14.02.2022