• Meeting
 • shkd

Generalforsamling

 • 08.02.2022 19:00:00 - 21:30:00
 • Lollandsvej 8, 7400 Herning

Subscriber information:


GENERALFORSAMLING.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kreds 14.


Tirsdag 8. februar 2022 kl.19.00

I klubhuset Lollandsvej 8, 7400 Herning.


Dagsorden.


 1. Valg af dirigent. 


 1. Valg af 2 stemmetællere.


 1. Beretninger.

a. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

b. ARK beretning fremlægges.

c. BRK beretning fremlægges.


 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Fremlægges af Hans Jørgen


 1. Indkomne forslag (skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dag før generalforsamlingen).


 1. Valg.

a.     Næstformand - vælges for 2 år. (Genopstiller)

b.     Kasserer - vælges for 2 år (Genopstiller)

c.     Sekretær - vælges for 2 år (Genopstiller)

d.     Bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år (Genopstiller ikke)

e.     Revisor og revisorsuppleant – vælges for 1 år.

f.      To repræsentanter til repræsentantskabsmøde.


 1. Eventuelt.Alle kredsens medlemmer er velkomne.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 14 - Herning forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.


Kredsen vil være vært med lidt smørrebrød. 


HUSK at tilmelding kun kan ske via Caniva. På bestyrelsens vegne

Formand

Britta Kammersgård


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 08.02.2022 19:00:00
 • end date: 08.02.2022 21:30:00
 • Registration opening: 14.12.2021 00:00:00
 • Closing date: 01.02.2022 23:59:59
 • 2. Closing date: 02.02.2022 23:59:59
 • Number of participants: 30
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Herning, 14
 • Address: Lollandsvej 8, 7400 Herning
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds14.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Meeting leader

Britta Kammersgård

 

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling 08.02.2022
Lollandsvej 8, 7400 Herning