• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 70 Fredericia

 • 09.02.2022 19:00:00 - 19:00:00
 • Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia

Subscriber information:

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af to stemmetællere.
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:

a.      Valg af næstformand for 2 år.

b.      Valg af kasserer for 2 år.

c.      Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.

d.      Valg af 1. bestyrelsessuppleant for 1 år.

e.      Valg af 2. bestyrelsessuppleant for 1 år.

f.        Valg af revisor.

g.      Valg af revisorsuppleant.

h.      Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabsmøde.

i.        Valg af Årets Klubmedlem 2021.

    7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. februar 2022.

  

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


På bestyrelsens vegne

Helen Kragh

Kredsformand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 09.02.2022 19:00:00
 • end date: 09.02.2022 19:00:00
 • Registration opening: 11.12.2021 00:00:00
 • Closing date: 01.02.2022 19:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Fredericia, 70
 • Address: Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds70.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 70 Fredericia 09.02.2022
Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia