• Meeting
 • shkd

Generalforsamling - kreds 55 Furesø

 • 27.01.2022 18:00:00 - 21:00:00
 • Gammel Bregnerøsvej 8, 3520 Farum

Subscriber information:

Indkaldelse til generalforsamling Schæferhundeklubben Kreds 55 - Furesø

Torsdag den 27. januar 2022

I Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Kl. 18.30

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 5. Indkomne forslag

6. Valg:

a. Valg af næstformand (Janni Ysbæk-Nielsen genopstiller)

b. Valg af kasserer (Yvonne Beicker genopstiller)

c. Valg af sekretær (Pernille Dohlmann genopstiller)

c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Niels Errendal genopstiller, Anne Dyhr

opstiller)

d. Valg af revisor (Britta Thomsen genopstiller)

e. Revisorsuppleant (Janni Ysbæk-Nielsen genopstiller)

f. Valg af 3 repræsentanter til Repræsentantskabsmødet

g. Valg af 1-2 suppleanter til Repræsentantskabsmødet

7. Evt.

Regnskab kan rekvireres hos kassereren inden generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden (formand@kreds55.dk) senest 8 dage (20. januar 2022) før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt forfaldent kontingent.

Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Med medlemskab skal forstås medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller per brev.

Tilmelding til generalforsamlingen foregår via Caniva senest den 25. januar 2022. Fra kl. 18.00 vil der blive serveret en sandwich og en øl eller vand.


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 27.01.2022 18:00:00
 • end date: 27.01.2022 21:00:00
 • Registration opening: 13.01.2022 00:03:00
 • Closing date: 25.01.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Furesø, 55
 • Address: Gammel Bregnerøsvej 8, 3520 Farum
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds55.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling - kreds 55 Furesø 27.01.2022
Gammel Bregnerøsvej 8, 3520 Farum