You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling Kreds 18 Aabenraa

 • 03.02.2022 19:00:00 - 23:59:00
 • Gråstenvej 12, 6200 Aabenraa

Subscriber information:

Kredsgeneralforsamling.

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 18 Aabenraa.

Torsdag d. 03-02-2022 kl. 19:00. i Medborgerhuset Damms Gård – Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa.


Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetæller

3. Kredsformandens beretning

4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkommende forslag

6. Valg

a: Valg af næstformand for 2 år (På valg er Scott Per Hansen)

b: Valg af kasserer for 2 år (På valg Gitte Lund Hansen)

c. Valg af sekretær for 2 år (På valg Ewelina Zwolinska)

d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (På valg er Karsten P Egebo og Rasmus Nielsen)

e: Valg af revisor (På valg er Birgitte Sprogø)

f: Valg af revisor suppleant (På valg er Anja L Søndergård)

g: Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde

7. Eventuel.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 20-01-2022.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders uafbrudt medlemskab af schæferhundeklubben for Danmark, kreds 18 Aabenraa.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret

Kredsen server kaffe og brød.


På bestyrelsens vegne

Jes Påskesen

Formand.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 03.02.2022 19:00:00
 • end date: 03.02.2022 23:59:00
 • Registration opening: 30.11.2021 23:59:00
 • Closing date: 31.01.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Aabenraa, 18
 • Address: Gråstenvej 12, 6200 Aabenraa
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds18aabenraa.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling Kreds 18 Aabenraa 03.02.2022
Gråstenvej 12, 6200 Aabenraa