• Meeting
 • shkd

Repræsentant - Repræsentantskabsmøde i Schæferhundeklubben

 • 20.03.2022 10:00:00 - 10:00:00
 • Halvej 5, 5592 Ejby

Subscriber information:

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

 

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde

søndag d. 20. marts 2022 kl. 10.00

i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Hovedbestyrelsens beretning for 2021 fremlægges til godkendelse

4. Kassereren

a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse og meddelelse af

   ansvarsfrihed

b. Kassereren forelægger budget for 2022 og 2023 til godkendelse

5. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være

   sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - den 20. februar 2022

6. Valg af hovedbestyrelse, i henhold til lovenes §16

a. Valg af næstformand for 2 år (Helen Kragh)

b. Valg af sekretær for 2 år (Lene Frøkjær)

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Henrik Wittrup)

d. Valg af Brugshunderådsformand for 2 år (Vivi Gilsager)

e. Valg af suppleant for Brugshunderådsformand for 1 år (Erik Ahrends)

f. Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år

g. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år (Lotte Hendriksen, Pat Funnell)

7. Godkendelse af revisor

8. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet 2022, skal skrives på skema, som ligger på hjemmesiden.

Forslagene skal være Sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - dvs. d.20.2. 2022.

Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal indgives på hjemmesiden senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse - dvs. d. 20.2.2022.

Repræsentanter tilmelder her i Caniva senest d. 6. marts 2022.

Det koster kr. 210 inkl. gebyr pr. person at deltage i repræsentantskabsmødet. I prisen inkluderes morgenmad, frokost inkl. 1 øl/sodavand, kaffe/the ad libitum hele dagen, eftermiddagskage og en kildevand under mødet.

Har man særlige ønsker mht. mad (glutenfri mm.) sendes en mail til sekretariatet.

Ingen eftertilmelding!

 

På vegne af Hovedbestyrelsen

Karin Christiansen

Landsformand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 20.03.2022 10:00:00
 • end date: 20.03.2022 10:00:00
 • Registration opening: 15.02.2022 00:00:00
 • Closing date: 06.03.2022 23:59:00
 • Number of participants: 150
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Hovedklub , HB
 • Address: Halvej 5, 5592 Ejby
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.schaeferhund.dk

Information entry fee

Prisen er 185,00 kr. per person + gebyr = 208,13 kr.

Entry fee

Pay until:
06.03.2022
Total:
DKK 208.13

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Repræsentant - Repræsentantskabsmøde i Schæferhundeklubben 20.03.2022
Halvej 5, 5592 Ejby