You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 75 - Århus N

 • 08.05.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Ølstedvej 18, 8200 Århus N

Subscriber information:

Schæferhundeklubben Kreds 75 Århus Nord indkalder til ordinær generalforsamling den 8. maj 2019 Kl. 1300 i klubhuset, Ølstedvej 18, 8200 Århus N.

 

Dagsorden:

Pkt.1 Valg af dirigent.

Pkt.2 Valg af 2 stemmetællere.

Pkt.3 Formandens beretning.

Pkt.4  Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

Pkt.5 Indkomne forslag.

Pkt.6 Valg til bestyrelsen i flg. Lovene.

a. Valg af formand (2år)

 b. Valg af kasserer  (1år)

 c. Valg af sekretær ( 1 år )

 d. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

e. Valg af revisor

f. Valg af revisor suppleant.

g.Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde i Schæferhundeklubben Danmark.

Pkt.7 Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen.


På bestyrelsens vegne

Formand.

Lars Christensen

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 08.05.2021 04:00:00
 • end date: 08.05.2021 04:00:00
 • Registration opening: 29.04.2021 00:00:00
 • Closing date: 07.05.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Århus N, 75
 • Address: Ølstedvej 18, 8200 Århus N
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds75.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
07.05.2021

Contact person

Lars Christensen

 26221156

 lach@privat.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i kreds 75 - Århus N 08.05.2021
Ølstedvej 18, 8200 Århus N