You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

GENERALFORSAMLING kreds 54 Brønderslev

 • 15.05.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Stadevej 7, 9700 Brønderslev

Subscriber information:

Generalforsamling Schæferhundeklubben

kreds 54 Brønderslev


Schæferhundeklubben kreds 54 indkalder til ordinær generalforsamling den. 15 maj 2021 kl. 09.00 i klubhuset, Stadevej 7, 9700 Brønderslev.


Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetæller. 

3. Valg af referent. 

4. Formandens beretning. 

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene 

   a) Valg af formand for 2 år     

   b) Valg af første suppleant 1 år

   c) Valg af anden suppleant 1 år

   d) Valg af revisor 1år

   e) Valg af revisorsuppleant 1år

   f) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks           

     repræsentantskabsmøde      

8. Eventuelt.


Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På j.stie@mail.dk 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen 


Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. 

Skriftlig afstemning finder sted, når dette begæres. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 15.05.2021 04:00:00
 • end date: 15.05.2021 04:00:00
 • Registration opening: 21.04.2021 00:00:00
 • Closing date: 13.05.2021 23:59:59
 • 2. Closing date: 14.05.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Brønderslev, 54
 • Address: Stadevej 7, 9700 Brønderslev
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds54.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
14.05.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
GENERALFORSAMLING kreds 54 Brønderslev 15.05.2021
Stadevej 7, 9700 Brønderslev