You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 26

 • 05.05.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Ridderstien 31, 5463 Harndrup

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING


Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Kreds 26


Onsdag d. 5 MAJ kl. 19,30

i klubhuset i Fjelsted


Dagsorden:


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning til godkendelse (vedhæftet indkaldelsen)
 4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse, revisorer samt kredsrepræsentanter

På valg er:

 • Formand Lisbeth Pedersen (er villig til genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem Daniela Raccis (er villig til genvalg)
 • 2 bestyrelsessuppleanter (gælder for 1 år)
 • Valg af revisor og revisorsuppleant (gælder for 1 år)
 • Valg af 2 kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmøde

7. Eventuelt

      


Med venlig hilsen


Kredsbestyrelsen i Kreds 26 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 05.05.2021 04:00:00
 • end date: 05.05.2021 04:00:00
 • Registration opening: 19.04.2021 00:00:00
 • Closing date: 04.05.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Vestfyn, 26
 • Address: Ridderstien 31, 5463 Harndrup
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
04.05.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 26 05.05.2021
Ridderstien 31, 5463 Harndrup