• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 20 Vostrup

 • 03.05.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Østerbyvej 3b, 6880 Tarm

Subscriber information:

Mødetype:

Ordinær generalforsamling

Dato for møde/Tid/Sted:              

03.05.2021 kl. 20:00

Deltagere:

 

Fremmødte:

 

Mødeindkalder:

Bestyrelsen

Referent:

Gert Kargo


Dagsorden


Punkt

1.      

Valg af dirigent

2.      

Valg af stemmetællere

3.      

Formandens beretning fremlægges til godkendelse (herunder AU og BHU).

4.      

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

5.      

Indkomne forslag:

 

6.      

Valg:

a. Valg af formand for 2 år (Jens Horsbøl modtager ikke genvalg)

b. Valg af næstformand for 1 år. (Niclas Josefsen ønsker at udtræde)

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Per Ø Nielsen modtager genvalg)

d. Valg af 2 suppleanter for 1 år

   Første suppleant

   Anden suppleant

e. Valg af revisor for 1 år

f. Valg af revisorsuppleant for 1 år

g. Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens Repræsentantskabsmøde.

77

7.     Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 20 Vostrup.

 

Tilmelding via Caniva.

 

 

Dagsorden

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 03.05.2021 04:00:00
 • end date: 03.05.2021 04:00:00
 • Registration opening: 17.04.2021 00:00:00
 • Closing date: 02.05.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Address: Østerbyvej 3b, 6880 Tarm
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
02.05.2021

Registration office

N/A

 simonsen3@gmail.com

Meeting leader

Jens Horsbøl

 40161961

 jens@solus.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 20 Vostrup 03.05.2021
Østerbyvej 3b, 6880 Tarm