You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 55 Furesø

 • 04.05.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Gammel Bregnerøsvej 8, 3520 Farum

Subscriber information:

Hermed indkaldes medlemmer af Schæferhundeklubben kreds 55 – Furesø til generalforsamling.


Tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 18:00 Træningspladsen Kreds 55 – Furesø Gl. Bregnerødvej 8, 3520 Farum


DELTAGELSE KRÆVER TILMELDING VIA WWW.CANIVA.DK


Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 5. Indkomne forslag

6. Valg:

a. Valg af Kredsformand (Henrik Funch Lunnsgård genopstiller)

b. Valg af bestyrelsesmedlem (Svend Burchardt genopstiller)

c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

d. Valg af revisor og revisorsuppleant

e. Valg af 3 repræsentanter til Repræsentantskabsmødet

7. Evt.


Regnskab kan rekvireres hos kasseren forinden generalforsamlingen.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden (formand@kreds55.dk) senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt forfaldent kontingent.


Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Med medlemskab skal forstås medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark.


Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


Medlemmer med kontingentforfaldsdato i april samt maj 2021 skal medbringe kvittering for indbetaling

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 04.05.2021 04:00:00
 • end date: 04.05.2021 04:00:00
 • Registration opening: 16.04.2021 00:00:00
 • Closing date: 03.05.2021 23:59:59
 • Number of participants: 125
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Furesø, 55
 • Address: Gammel Bregnerøsvej 8, 3520 Farum
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds55.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
03.05.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i kreds 55 Furesø 04.05.2021
Gammel Bregnerøsvej 8, 3520 Farum