• Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 23 d.15/5-2021 kl.10

 • 15.05.2021
 • Langøre 3, 4200 Slagelse

Subscriber information:

Generalforsamling i kreds 23 d.15/5-2021 kl.10

Dagsorden i kreds 23 lørdag d.15/5 – 2021 kl.10 på Langøre 3, 4200 Slagelse

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kassererens/bestyrelsen forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af

ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmark

Valg ved 3. personer bestyrelse:

A. Valg af formand. (2-årig periode)

B. Valg af sekretær/bestyrelsesmedlem. (2-årig periode)

C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for 1-årig periode.

D. Valg af Revisor, for 1-årig periode.

E. Valg af Revisorsuppleant, for 1-årig periode.

F. Valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til formanden senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders

medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Dog kan

revisor vælges uden at være medlem af kredsen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når

det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Indkaldelsen/dagsorden vil blive offentliggjort på Caniva, Facebook, kredsens hjemmeside.

Det afholdes udendørs, så påklæd jer efter vejret.

Egne stole kan medbringes hvis man ønsker at sidde ned.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • Registration opening: 13.04.2021 00:00:00
 • Closing date: 14.05.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Slagelse, 23
 • Address: Langøre 3, 4200 Slagelse
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kr23.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
14.05.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i kreds 23 d.15/5-2021 kl.10 15.05.2021
Langøre 3, 4200 Slagelse