• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 34

 • 06.05.2021
 • Lovbyvej 80, 8700 Horsens

Subscriber information:


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING


Generalforsamlingen i kreds 34 finder sted torsdag den 06. maj 2021 kl. 18.30 ved kredsens terrasse.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a. Valg af formand for 2 år.

b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

c. Valg af revisor for 1 år.

d. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

e. Valg af 2 kredsrepræsentanter for 1 år til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde senest den 28. april 2021


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for DK forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent.

Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.


Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på Caniva senest d. 28/4 2021

 

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • Registration opening: 11.04.2021 00:00:00
 • Closing date: 28.04.2021 23:59:59
 • Number of participants: 33
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Horsens, 34
 • Address: Lovbyvej 80, 8700 Horsens
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds34.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
28.04.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 34 06.05.2021
Lovbyvej 80, 8700 Horsens