You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling Kreds 53 Nibe

 • 22.04.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Lundevej 68, 9240 Nibe

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 53 – Nibe,

Torsdag d. 22.4.2021 kl. 18.00  ved Klubhuset, Lundevej 68, 9240 Nibe.

Grundet forsamlingsforbuddet pt. afholdes generalforsamlingen udendørs og der kræves tilmelding før deltagelse.

Kredsen er vært med kaffe og brød.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere. (Grundet corona-restriktioner foregår afstemningen ved håndsoprækning)

3. Formandens beretning.

4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand

b) Valg af bestyrelsesmedlem

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 14.4.2021


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, forud for generalforsamlingen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.


På bestyrelsens vegne

Sabrina Grønhøj

Formand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 22.04.2021 04:00:00
 • end date: 22.04.2021 04:00:00
 • Registration opening: 02.04.2021 00:00:00
 • Closing date: 18.04.2021 23:59:59
 • 2. Closing date: 20.04.2021 23:59:59
 • Number of participants: 50
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Nibe, 53
 • Address: Lundevej 68, 9240 Nibe
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
20.04.2021

Contact person

Sabrina Grønhøj

 51257808

 sabrina_suki@me.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling Kreds 53 Nibe 22.04.2021
Lundevej 68, 9240 Nibe