You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Møde kreds 17 Silkeborg

 • 17.04.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • F.L. Smidthsvej 7, 8600 Silkeborg

Subscriber information:

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SCHÆFERHUNDEKLUBBENS

KREDS 17 – SILKEBORG

 

Generalforsamlingen i kreds 17 finder sted lørdag den 17. april 2021 kl. 10.00 ved/på kredsens terrasse / i klubhuset (ud fra hvad Corona-restriktioner til den tid siger m.h.t. forsamlingsforbud)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a. Valg af formand for 2 år.

b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

c. Valg af revisor for 1 år.

d. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

e. Valg af 2 kredsrepræsentanter for 1 år til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde senest den 10. april 2021.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. § 6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Tilmelding til generalforsamlingen skal gøres i Caniva senest d. 10/4 2021, så vi kan tjekke jeres medlemskab inden mødet, have styr på, hvor mange vi bliver og om mødet skal afholdes udendørs.

Har du brug for hjælp med tilmeldingen, så kontakt undertegnede.

 

På kredsbestyrelsens vegne

Susanne Karlsen

Kredsformand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 17.04.2021 04:00:00
 • end date: 17.04.2021 04:00:00
 • Registration opening: 25.03.2021 00:00:00
 • Closing date: 15.04.2021 23:59:59
 • 2. Closing date: 16.04.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Silkeborg, 17
 • Address: F.L. Smidthsvej 7, 8600 Silkeborg
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.schaeferkreds17.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
16.04.2021

Contact person

Susanne Karlsen

 caos@hotmail.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Møde kreds 17 Silkeborg 17.04.2021
F.L. Smidthsvej 7, 8600 Silkeborg