• Meeting
  • shkd

Kredsgeneralforsamling i Kreds 18 Aabenraa

  • 18.04.2021
  • Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa

Subscriber information:

Deltager info:

Kredsgeneralforsamling.

Der indkaldes til ordinær kredsgeneralforsamling søndag den 18/4-2021 kl 12:00 på Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa

OBS!!! Alle skal medbringe en stol og tøj efter vejret pga. det er en udendørs generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Kredsformandens beretning
  4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Indkommende forslag.
  6. Valg:

a) Valg af formand (på valg Kaj Lykshøj ønsker ikke genvalg)

b) Valg af bestyrelsesmedlem(på valg er Maibrit Andersen ønsker

genvalg)

c) Valg af sekretær (Maibrit Andersen afgår efter tur)

d) Valg af revisor (Birgitte Sprogø afgår efter tur for 1 år. Ønsker genvalg)

e) Valg af revisorsuppleant (Thomas Meyenborg afgår efter tur 1 år.

Ønsker ikke genvalg)

f) Valg af 2 suppleanter for 1 år

g) Valg af 2 kredsrepræsentanter

h) Valg af 2 suppleanter til kredsrepræsentanterne

7.Evt.

Forslag der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal

indsendes skriftligt til kredsformanden, senest 8 dage før

generalforsamlingen afholdes.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med

minimum

3 måneders uafbrudt medlemsskab af Schæferhundeklubben for Danmark

Kreds 18.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vi griller en pølse til generalforsamlingen.


Mvh.

Kaj Lykshøj

Konstitueret Formand


Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
14.04.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling i Kreds 18 Aabenraa 18.04.2021
Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa