• Meeting
  • shkd

Kredsgeneralforsamling i Kreds 18 Aabenraa

  • 18.04.2021
  • Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa

Subscriber information:

Deltager info:

Kredsgeneralforsamling


Der indkaldes til ordinær kredsgeneralforsamling søndag den 18/4-2021 kl. 12:00 på Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa


OBS!!! Alle skal medbringe en stol og tøj efter vejret da det er en udendørs generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Kredsformandens beretning
  4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Indkommende forslag.
  6. Valg:

a) Valg af formand for 2 år (på valg Kaj Lykshøj ønsker ikke genvalg)

        b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Maibrit Andersen,

modtager genvalg)

        c) Valg af næstformand for 1 år

        d) Valg af sekretær for 1 år (Thomas Jørgensen er fratrådt)

        e) Valg af revisor for 1 år (på valg er Birgitte Sprogø, modtager genvalg)

        f) Valg af revisorsuppleant for 1 år (på valg er Thomas Meyenborg,

modtager ikke genvalg)

         g) Valg af 2 suppleanter for 1 år

   h) Valg af 2 kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubbens

repræsentantskabsmøde.

7.Evt.


Forslag der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal

indsendes skriftligt til kredsformanden, senest 8 dage før

generalforsamlingen afholdes.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med

minimum 3 måneders uafbrudt medlemsskab af Schæferhundeklubben for

Danmark Kreds 18.


Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vi griller en pølse til generalforsamlingen.


Mvh.

Kaj Lykshøj

Konstitueret Formand


Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
14.04.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling i Kreds 18 Aabenraa 18.04.2021
Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa