You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling i Kreds 18 Aabenraa

 • 18.04.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa

Subscriber information:

Deltager info:

Kredsgeneralforsamling


Der indkaldes til ordinær kredsgeneralforsamling søndag den 18/4-2021 kl. 12:00 på Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa


OBS!!! Alle skal medbringe en stol og tøj efter vejret da det er en udendørs generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkommende forslag.
 6. Valg:

a) Valg af formand for 2 år (på valg Kaj Lykshøj ønsker ikke genvalg)

        b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Maibrit Andersen,

modtager genvalg)

        c) Valg af næstformand for 1 år

        d) Valg af sekretær for 1 år (Thomas Jørgensen er fratrådt)

        e) Valg af revisor for 1 år (på valg er Birgitte Sprogø, modtager genvalg)

        f) Valg af revisorsuppleant for 1 år (på valg er Thomas Meyenborg,

modtager ikke genvalg)

         g) Valg af 2 suppleanter for 1 år

   h) Valg af 2 kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubbens

repræsentantskabsmøde.

7.Evt.


Forslag der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal

indsendes skriftligt til kredsformanden, senest 8 dage før

generalforsamlingen afholdes.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med

minimum 3 måneders uafbrudt medlemsskab af Schæferhundeklubben for

Danmark Kreds 18.


Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vi griller en pølse til generalforsamlingen.


Mvh.

Kaj Lykshøj

Konstitueret Formand


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 18.04.2021 04:00:00
 • end date: 18.04.2021 04:00:00
 • Registration opening: 25.03.2021 00:00:00
 • Closing date: 14.04.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Aabenraa, 18
 • Address: Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds18aabenraa.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
14.04.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling i Kreds 18 Aabenraa 18.04.2021
Drejbjergvej 2, 6200 Aabenraa