You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 59 Grindsted

 • 24.03.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Odinsvej 32, 7200 Grindsted

Subscriber information:

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

i Schæferhundeklubben Kreds 59, Grindsted

 

Dato: Onsdag den 24. marts 2021

Tid: Kl. 19.00

Sted:   Odinsvej 32, 7200 Grindsted 

Generalforsamlingen afholdes udendørs!


NB! Tilmelding SKAL grundet Covid-19 restriktioner ske via Caniva!


Dagsorden iflg. Schæferhundeklubben for Danmarks love § 13. 

 

Pkt. 1            Valg af dirigent 

Pkt. 2            Valg af 2 stemmetællere 

Pkt. 3            Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 

Pkt. 4            Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

Pkt. 5            Indkomne forslag 

Pkt. 6            Valg, herunder valg af repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab

På valg er: formand (modtager genvalg) samt 2 suppleanter til bestyrelsen, revisor, revisorsuppleant, BRK samt kredsrepræsentanter.

Pkt. 7            Eventuelt 


Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal fremsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingen afholdes. 


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Ungdomsmedlemmer har dog ikke stemmeret. 


Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres af et eller flere medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 


På bestyrelsens vegne den 4. marts 2021

Karin Dederding Thing


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 24.03.2021 04:00:00
 • end date: 24.03.2021 04:00:00
 • Registration opening: 04.03.2021 00:00:00
 • Closing date: 23.03.2021 23:59:59
 • Number of participants: 25
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Grindsted, 59
 • Address: Odinsvej 32, 7200 Grindsted
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds59.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
23.03.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 59 Grindsted 24.03.2021
Odinsvej 32, 7200 Grindsted