You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling i kreds 46 Køge

 • 15.04.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Bregnegårdsvej 2B, 4600 Køge

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING 


Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i Schæferhundeklubben, Kreds 46 Køge 


Torsdag 15. april 2021 kl. 19.00.


Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
 6. Valg
 7. Valg af formand (gældende for 2 år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlem (gældende for 2 år)
 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter (gældende for 1 år)
 10. Valg af revisor (gældende for 1 år)
 11. Valg af revisorsuppleant (gældende for 1 år)
 12. Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde (gældende for 1 år)
 13. Eventuelt


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest mandag d. 29. marts 2021. 


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. §6.  


Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.  


Tilmelding til generalforsamlingen skal gøres i Caniva senest d 9.4.2021., så vi kan tjekke jeres medlemskab inden mødet.


Har du brug for hjælp med tilmeldingen, så kontakt fra bestyrelsen


Kredsbestyrelsen 


Kreds 46-Køge

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 15.04.2021 04:00:00
 • end date: 15.04.2021 04:00:00
 • Registration opening: 03.03.2021 00:00:00
 • Closing date: 09.04.2021 20:59:59
 • 2. Closing date: 10.04.2021 23:59:59
 • Number of participants: 100
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Køge, 46
 • Address: Bregnegårdsvej 2B, 4600 Køge
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.kreds46.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
10.04.2021

Contact person

Ulla Sørensen

 22327088

 ugs@atp.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling i kreds 46 Køge 15.04.2021
Bregnegårdsvej 2B, 4600 Køge