You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 45 Struer

 • 04.03.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Brasholmvej 6, 7600 Struer

Subscriber information:

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Schæferhundeklubben kreds 45, Brasholmvej 6, Struer, HVIS RESTRIKTIONER TILLADER DET!


Torsdag d. 4/3 2021 kl. 19.00


1. Valg af dirigent


2. Valg af 2 stemmetællere


3. Beretninger

  • Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse

  • Kredskasserens beretning – forelæggelse af det reviderede regnskab til     godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.


4. Udlevering af årsnåle

• 10 års nål til Lars Christensen

• 10 års nål til Allan Gade


5. Indkomne forslag


6. Valg af

 • Formand for 2 år

 • Næstformand for 1 år

 • Kasserer for 1 år

 • Sekretær for 1 år

 • Bestyrelsesmedlem for 2 år

 • 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

 • Revisor for 1 år

 • Revisorsuppleant for 1 år

 • 2 medlemmer til deltagelse i Schæferhundeklubben for Danmarks

repræsentantskabsmøde


7. Evt. og Årets hundehoved


Stemmeberettigede og valgbare er alle klubmedlemmer med gyldigt medlemsbevis til Schæferhundeklubben for Danmark samt min. 3 måneders anciennitet som tilhørende Kreds 45.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredssekretæren i hænde senest d. 18 feb. 2021


På bestyrelsens vegne

Gert Hansen, Sekretær/kasserer

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 04.03.2021 04:00:00
 • end date: 04.03.2021 04:00:00
 • Registration opening: 22.02.2021 00:00:00
 • Closing date: 03.03.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Struer, 45
 • Address: Brasholmvej 6, 7600 Struer
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds45.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
03.03.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 45 Struer 04.03.2021
Brasholmvej 6, 7600 Struer