• Meeting
  • shkd

Generalforsamling kreds 43 Hvidovre

  • 28.02.2021
  • Brøndby Havnevej 4, 2650 Hvidovre

Subscriber information:

Generalforsamling den 28. februar 2021 kl. 12:00 ved klubhuset, Brøndby havnevej 4, 2650 Hvidovre - udendørs


Dagsorden


1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmetællere

3.     Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.     Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.     Indkommende forslag

6.     Valg til bestyrelse m.m.

7.     Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde

8.     Eventuelt

Information entry fee

ingen

Entry fee

Pay until:
27.02.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 43 Hvidovre 28.02.2021
Brøndby Havnevej 4, 2650 Hvidovre