You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

BEMÆRK NY DATO: Ordinær Kredsgeneralforsamling Kreds 7 Kalundborg

 • 11.04.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Arnakkevej 12A, 4593 Eskebjerg

Subscriber information:

Generalforsamling


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 7 Kalundborg:

Søndag den 11. april 2021 kl. 13.00.


Generalforsamlingen afholdes udenfor vores klubhus på adressen:

Arnakkevej 12B, 4593 Eskebjerg


Alle medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark tilknyttet kreds 7 er velkomne - Gyldigt medlemsbevis til Hovedklubben skal kunne forevises på forlangende.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
 8. Formand: Niels Johansen (ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Jeanne Rothman) – bestyrelsen forslår Niels Johansen som næstformand for 1 år.
 9. Bestyrelsesmedlem: Michael Beyer (ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Chrestina Christensen)
 10. Suppleant: Sanne Carlsen (modtager genvalg)
 11. Suppleant: Chrestina Christensen: (bestyrelsen foreslår Michael Beyer)
 12. Revisor: Bettina Johansen (modtager genvalg)
 13. Revisorsuppleant: Helle Klink (modtager genvalg)
 14. Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde - Bestyrelsen foreslår: Jeanne Rothman og Niels Johansen
 15. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Tilmelding skal grundet Covid-19 restriktioner ske via Caniva eller til formanden på mail: nbj@kreds7.dk.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 11.04.2021 04:00:00
 • end date: 11.04.2021 04:00:00
 • Registration opening: 12.01.2021 00:00:00
 • Closing date: 08.04.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Kalundborg, 7
 • Address: Arnakkevej 12A, 4593 Eskebjerg
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds7.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
08.04.2021

Meeting leader

Niels B. Johansen

 nbj@kreds7.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
BEMÆRK NY DATO: Ordinær Kredsgeneralforsamling Kreds 7 Kalundborg 11.04.2021
Arnakkevej 12A, 4593 Eskebjerg