• Meeting
 • shkd

Generalforsamling

 • 21.02.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V

Subscriber information:

Generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 44 Esbjerg.

Søndag d 21 februar 2021 kl. 14.00 i klubhuset eller udenfor hvis Corona restriktionerne kræver det. 


Dagsorden. 

1. Valg af dirigent.


2. Valg af 2 stemmetællere.


3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.


5. Indkomne forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

På mailadresse:


Kirsten Schmolke: kirstenschmolke@gmail.com


6. Valg.

A.  Formand - vælges for 2 år

B.  Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år 

C.  1. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år.

D.  2. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år 

F.  Revisor – vælges for 1 år.  

G.  Revisorsuppleant – vælges for 1 år.

H.  To repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 


7.  Eventuelt.


Kun medlemmer med gyldigt medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare. 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Schmolke - Formand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 21.02.2021 04:00:00
 • end date: 21.02.2021 04:00:00
 • Registration opening: 18.02.2021 00:00:00
 • Closing date: 19.02.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Esbjerg, 44
 • Address: Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds44esbjerg.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
19.02.2021

Contact person

Kirsten Schmolke

 kirstenschmolke@gmail.com

Meeting leader

Kirsten Schmolke

 23387504

 Kirstenschmolke@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling 21.02.2021
Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V