You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 4 Roskilde

 • 28.04.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Darupvang 15, 4000 Roskilde

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING 2021


Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling, i kreds 4, Roskilde onsdag d. 28.4.2021 kl. 18:30 i klubhuset, Darupvang 15, 4000 Roskilde.

Dagsorden jf. lovenes §13.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter jf. §23.

a) Valg af formand (for 2 år)

b) Valg af bestyrelsesmedlem (for 2 år)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 4 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 4 - Roskilde forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Der er kun adgang for stemmeberettigede og valgbare medlemmer.

Der indkaldes til generalforsamlingen på Caniva og på kreds 4 hjemmeside, www.kreds4.dk, senest 14 dage før generalforsamlingen.


VIGTIGT!

På grund af Corona restriktioner er tilmelding til generalforsamling på CANIVA nødvendig, senest 23.4.21.


Har du brug for hjælp med tilmeldingen, så kontakt undertegnede.


På bestyrelsens vegne

Annemarie Mortensen

Formand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 28.04.2021 04:00:00
 • end date: 28.04.2021 04:00:00
 • Registration opening: 06.01.2021 00:00:00
 • Closing date: 23.04.2021 23:59:59
 • Number of participants: 168
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Roskilde, 4
 • Address: Darupvang 15, 4000 Roskilde
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds4.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
23.04.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 4 Roskilde 28.04.2021
Darupvang 15, 4000 Roskilde