• Meeting
  • shkd

OBS! Ny dato - Kredsgeneralforsamling kreds 70 Fredericia

  • 10.03.2021
  • Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia

Subscriber information:

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling


onsdag den 10.marts 2021 kl.19.00 i klubhuset, Bredstrupvej 56.


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af to stemmetællere.
  3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
  4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg:

a.      Valg af formand for 2 år

b.      Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

c.      Valg af 1. bestyrelsessuppleant

d.      Valg af 2. bestyrelsessuppleant

e.      Valg af revisor

f.       Valg af revisorsuppleant

g.      Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabsmøde

h.      Valg af Årets Klubmedlem 2020

    7.      Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3.marts 2021.


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


NB! Tilmelding skal grundet Covid-19 restriktioner ske via Caniva.

Der er desværre ikke plads til tilskuere.

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
08.03.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
OBS! Ny dato - Kredsgeneralforsamling kreds 70 Fredericia 10.03.2021
Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia