You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds47

 • 18.04.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle

Subscriber information:

Vi har rykket datoen fra d. d. 6/3 til d. 18/4 - og håber på at kunne gennemføre arrangementet.

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, så husk at afmeld dig her via caniva, så der er plads til en anden.


Grundet Covid19, kan der ske aflysninger med kort varsel, så følg med på vores hjemmeside.

Herlufmagle, den 3. April 2021



Hermed indkaldes til ordinær Kredsgeneralforsamling i kreds 47-Suså


SØNDAG DEN 18. APRIL 2021 KL. 11.00

 

I klubhuset, Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle


med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent (kredsbestyrelsen foreslår Helge Petersen)


2. Valg af 2 stemmetællere


3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse


4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed


5. Indkomne forslag


6. Valg af bestyrelse


På valg er:

a) Formand for 2 år (på valg: Vicky Andersen, villig til genvalg)

b) Kasserer for 1 år (på valg: Helle Bejrholm, villig til genvalg)

c) Suppleant for 1 år

d) Suppleant for 1 år

e) Revisor for 1 år

f)  Revisorsuppleant for 1 år


7. Valg af 2 kredsrepræsentanter (den 27. Juni 2021 kl. 10, Ejbyhallen, Halvej 5, 5592 Ejby)


8. Eventuelt


· Forslag skal være formanden Vicky Andersen i hænde senest 8 dage før kredsgeneralfor-samlingens afholdelse.


Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer med 3 måneders medlemskab af kredsen forud for generalforsamlingen, og som IKKE er i kontingentrestance. Ungdomsmedlemmer har IKKE stemmeret og er ikke valgbar. Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt.


Hvis din betaling for kontingent til hovedklubben er sket senere end 5 dage før kredsgeneral-forsamlingen skal du medbringe din kvittering eller bevis for betalt kontingent.


BEMÆRK:     På grund af COVID 19 og deraf følgende restriktioner skal tilmelding til kredsgeneralforsamlingen ske via Caniva.



Mange hilsner

bestyrelsen



 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 18.04.2021 04:00:00
 • end date: 18.04.2021 04:00:00
 • Registration opening: 03.01.2021 00:00:00
 • Closing date: 16.04.2021 23:59:59
 • 2. Closing date: 17.04.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Suså, 47
 • Address: Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds47.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
17.04.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds47 18.04.2021
Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle