You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

OBS ny dato Generalforsamling den 4. Maj 2021 kl. 19.00

 • 04.05.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Lollandsvej 8, 7400 Herning

Subscriber information:

Generalforsamling i kreds 14 Herning tirsdag d. 4. Maj 2021 kl.19.00


Dagsorden 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretninger.

a) Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

b) ARK beretning fremlægges.

c) BRK beretning fremlægges.

4. Forelægges af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af

ansvarsfrihed. Fremlægges af Hans Jørgen.

5. Indkomne forslag. ( skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamling).

6. Valg

A. Formand. Vælges for 2 år. Genopstiller)

B. Bestyrelsesmedlem. Vælges for 2 år. (Genopstiller)

C. Bestyrelsessuppleanter 2 stk. - vælges for 1 år

D. Revisor og revisorsuppleant - vælges for 1 år.

E. To kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Alle kredsens medlemmer er velkomne - men kun medlemmer med gyldigt medlemsbevist i Schæferhundeklubben for Danmark er stemmeberettigede og valgbar. 

Husk tilmeldning via caniva.


Kredsen vil være vært med kaffe og brød.


På bestyrelsens vegne

Formand

Britta Kammersgård


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 04.05.2021 04:00:00
 • end date: 04.05.2021 04:00:00
 • Registration opening: 16.01.2021 00:00:00
 • Closing date: 03.05.2021 23:59:59
 • Number of participants: 50
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Herning, 14
 • Address: Lollandsvej 8, 7400 Herning
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds14.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
03.05.2021

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
OBS ny dato Generalforsamling den 4. Maj 2021 kl. 19.00 04.05.2021
Lollandsvej 8, 7400 Herning