You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 23 Slagelse AFLYST

 • 27.01.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Langøre 3, 4200 Slagelse

Subscriber information:

AFLYST

Generalforsamling i kreds 23 d.27/1-2021 kl.18.30

Dagsorden i kreds 23 onsdag d. 27/1 – 2021 kl.18.30 på Langøre 3, 4200 Slagelse

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kassererens/bestyrelsen forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af

ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmark

Valg ved 3. personer bestyrelse:

A. Valg af formand. (2-årig periode) (Michael er på valg)

B. Valg af sekretær/bestyrelsesmedlem. (2-årig periode) (Allan er på valg)

C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for 1-årig periode.

D. Valg af Revisor, for 1-årig periode.

E. Valg af Revisorsuppleant, for 1-årig periode.

F. Valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til formanden senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders

medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Dog kan

revisor vælges uden at være medlem af kredsen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når

det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Indkaldelsen/dagsorden vil blive offentliggjort på Caniva, Facebook, kredsens hjemmeside.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 27.01.2021 04:00:00
 • end date: 27.01.2021 04:00:00
 • Registration opening: 10.12.2020 00:00:00
 • Closing date: 23.01.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Slagelse, 23
 • Address: Langøre 3, 4200 Slagelse
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kr23.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Pay until:
23.01.2021

Club chairman

Michael Nielsen

 40627377

 lrmik@msn.com

Meeting leader

Michael Nielsen

 40627377

 lrmik@msn.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i kreds 23 Slagelse AFLYST 27.01.2021
Langøre 3, 4200 Slagelse