You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Ekstraordinær generalforsamling, kreds 46 Køge

 • 05.12.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Bregnegårdsvej 2B, 4600 Køge

Subscriber information:

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Schæferhundeklubben, kreds 46 – Køge

Dato: lørdag d. 5.12.2020 kl. 11.00

Adresse: Bregnegårdsvej 2B, 4600 Køge

Generalforsamlingen foregår udenfor, der er ikke nogen servering, deltagere skal selv medbringe stole. Man skal sidde ned, mundbind er påkrævet, når man står op..

Ikke stemmeberettigede medlemmer har ikke adgang.

Deltagere bedes tilmelde sig til generalforsamlingen i Caniva for kontrol af medlemskab og anciennitet inden mødet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Hovedbestyrelsen foreslår Jørgen Hindse.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Afstemning om mistillid til tidligere formand Preben Jensen

4. Valg:

a) Valg af formand (indtil (indtil generalforsamlingen 2021)

b) Valg af kasserer (indtil generalforsamlingen 2022)

c) Valg af sekretær (indtil generalforsamlingen 2022)

d) Valg af bestyrelsesmedlem (indtil generalforsamlingen 2021)

e) Valg af to bestyrelsessuppleanter (indtil generalforsamlingen 2021)

f) Valg af revisor for 1 år (indtil generalforsamlingen 2021)

g) Valg af revisorsuppleant for 1 år (indtil generalforsamlingen 2021)

h) Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde. (indtil generalforsamlingen 2021)


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Der er kun adgang for medlemmer, der opfylder ovennævnte betingelser.


På hovedbestyrelsens vegne

Karin Christiansen

Konstitueret landsformand

Schæferhundeklubben for Danmark

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 05.12.2020 04:00:00
 • end date: 05.12.2020 04:00:00
 • Registration opening: 16.11.2020 00:00:00
 • Closing date: 04.12.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Køge, 46
 • Address: Bregnegårdsvej 2B, 4600 Køge
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds46.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Meeting leader

Jan Herneth

 25336002

 jhr@nykredit.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.

Results are only visible when logged in. Log in now

Ekstraordinær generalforsamling, kreds 46 Køge 05.12.2020
Bregnegårdsvej 2B, 4600 Køge