You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Aflyst Kredsgeneralforsamling AFLYST

 • 28.01.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Gråstenvej 12, 6200 Felsted

Subscriber information:

Kredsgeneralforsamling.

Der indkaldes til ordinær kredsgeneralforsamling Torsdag den 28/1-2021 kl 19 på Damms Gård Gråstenvej 12 6200 Felsted.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af 2 stemmetæller

3.Kredsformandens beretning

4.Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelse af ansvarsfrihed.

5.Indkommende forslag.

6.Valg:

a)Valg af formand (på valg Jes Påskesen ønsker ikke genvalg)

b)Valg af bestyrelsesmedlem(på valg er Sabu robert petersen ønsker ikke genvalg)

c)Valg af sekretær Kaj Lykshøj afgår efter tur

d)Valg af revisor Birgitte sprogø afgår efter tur for 1 år. Ønsker genvalg

e)Valg af revisorsuppleant Thomas Meyenborg afgår efter tur 1 år. Ønsker ikke genvalg

f)Valg af 1. suppleant Kaj Lykshøj afgår efter tur 1 år

g)Valg af 2 suppleant Maibrit Andersen afgår efter tur 1 år

h)Valg af 2 kredsrepresentanter til rep.mødet den 21.03.2021.

i Valg af 2 suppleanter til kredsrepræsentanterne

7:Evt.

Forslag der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes skrifteligt til kredsformanden , senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minium 3 måneders uafbrudt medlemsskab af Schæferhundeklubben for Danmark.kreds 18.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Der serveres franskbrød med pålæg og ost til generalforsamlingen.


Mvh.

Jes Påskesen

Formand


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 28.01.2021 04:00:00
 • end date: 28.01.2021 04:00:00
 • Registration opening: 12.11.2020 00:00:00
 • Closing date: 27.01.2021 23:59:59
 • Number of participants: 100
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Aabenraa, 18
 • Address: Gråstenvej 12, 6200 Felsted
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds18aabenraa.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Jes Påskesen

 paaskesen@privat.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Aflyst Kredsgeneralforsamling AFLYST 28.01.2021
Gråstenvej 12, 6200 Felsted