You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 59 Grindsted

 • 03.02.2023 00:00:00 - 00:00:00
 • Odinsvej 32, 7200 Grindsted

Subscriber information:

Fredag 3. februar 2023 kl. 17.30

Med hyggeligt samvær efter generalforsamlingen!


GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

i Schæferhundeklubben Kreds 59, Grindsted

 

Dato:            Fredag den 3. februar 2023

Tid:               Kl. 17.30

Sted:             Odinsvej 32, 7200 Grindsted 

Dagsorden iflg. Schæferhundeklubben for Danmarks love § 13. 


Pkt. 1            Valg af dirigent 

Pkt. 2            Valg af 2 stemmetællere 

Pkt. 3            Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 

Pkt. 4            Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

Pkt. 5            Indkomne forslag 

Pkt. 6            Valg, herunder valg af repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab

På valg er: formand (modtager genvalg) samt 2 suppleanter til bestyrelsen, revisor, revisorsuppleant, BRK samt kredsrepræsentanter.

Pkt. 7            Eventuelt 


Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal fremsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingen afholdes. 


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Ungdomsmedlemmer har dog ikke stemmeret. 


Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres af et eller flere medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 


På bestyrelsens vegne den 1. januar 2023

Karin Dederding Thing

Formand


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 03.02.2023 00:00:00
 • end date: 03.02.2023 00:00:00
 • Registration opening: 01.01.2023 00:00:00
 • Closing date: 01.02.2023 23:59:59
 • 2. Closing date: 02.02.2023 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Grindsted, 59
 • Address: Odinsvej 32, 7200 Grindsted
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds59.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.

Results are only visible when logged in. Log in now

Generalforsamling kreds 59 Grindsted 03.02.2023
Odinsvej 32, 7200 Grindsted