• Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 56, Præstø

 • 01.02.2022 00:00:00 - 00:00:00
 • Dyrlevvej 24B, 4720 Præstø

Subscriber information:

Generalforsamling Kreds 56, Præstø

Dagsorden

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 56 – Præstø,

Tirsdag d. 01.02.2022 kl. 19.15 i Klubhuset, Dyrlevvej 24B Præstø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af næstformand for 2 år (På valg er Henrik Larsen, modtager ikke genvalg)

b) Valg af kasserer for 1 år (På valg er Kate Mathiassen, modtager ikke genvalg)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (På valg er Jeannette Sjøberg)

e) Valg af revisor (På valg er Betina Segato)

f) Valg af revisorsuppleant (På valg er Vibeke Borum)

g) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 25.1.2022

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 56 - Præstø forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 

Kredsen er vært for kaffe med brød.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 01.02.2022 00:00:00
 • end date: 01.02.2022 00:00:00
 • Registration opening: 16.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 31.01.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Præstø, 56
 • Address: Dyrlevvej 24B, 4720 Præstø
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds56.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Charlotte Heltved

 55989030

 charlotteheltved@gmail.com

Meeting leader

Charlotte Heltved

 55989030

 charlotteheltved@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i kreds 56, Præstø 01.02.2022
Dyrlevvej 24B, 4720 Præstø