You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 38 Haderslev

 • 22.01.2022 00:00:00 - 00:00:00
 • Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 38 – Haderslev,

lørdag d. 22.1.2022 kl. 12.30 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af næstformand for 2 år (På valg er Dan K. Christensen - modtager genvalg)

b) Valg af kasserer for 2 år (På valg er Poul Johnsen - modtager genvalg)

c) Valg af sekretær for 2 år (På valg er Hanne Fuglsig Jensen - modtager genvalg)

d) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (På valg er Jens Boskov og Susan Steffensen - modtager genvalg)

e) Valg af revisor (På valg er Hans-Peter Lunding)

f) Valg af revisorsuppleant (På valg er Finn Sønberg)

g) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 8.1.2022

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 38 - Haderslev forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 

Kredsen er vært for kaffe med brød.

 

Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde.

 

På bestyrelsens vegne

Karin Christiansen

Formand • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 22.01.2022 00:00:00
 • end date: 22.01.2022 00:00:00
 • Registration opening: 25.10.2021 00:00:00
 • Closing date: 21.01.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Haderslev, 38
 • Address: Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.kreds38.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.

Results are only visible when logged in. Log in now

Generalforsamling i kreds 38 Haderslev 22.01.2022
Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev